ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE SİTE KULLANIM ŞARTLARI

TARAFLAR

İşbu üyelik sözleşmesi (“Üyelik Sözleşmesi”) İvedik Osb Mah. 2224 Cad. No:1/110 Ankara Teknopark, 06378 Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan BİLİŞİM SCHOOL EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (bundan sonra BİLİŞİM SCHOOL ve/veya Site veya Firma olarak anılacaktır ) ile BİLİŞİM SCHOOL tarafından tasarlanan talent14.com ve www.bilisimschool.com internet sitelerinde kullanım amacı ile üye kaydı açan veya siteye üye olan veya siteyi kullanan (bundan sonra üye olarak anılacak) arasında, Üye’nin, Firma’nın Site’sinde sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

Firma ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaklardır.

Firmanın sitesini kullanan ve hizmet satın alan Üye’ler aşağıdaki şartları kabul etmiş, onaylamış ve koşullara uyacağını taahhüt etmiş varsayılmaktadır:

Üyeler, sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyete sahip ve 18 yaşın üzerinde, ehil ve ehliyetli olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılırlar. Firma, 18 yaşından küçük olanların ebeveynleri/vasileri aracılığıyla işlemleri yapmasını sözleşmenin bu aşamasında bildirmektedir.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

SORUMLULUKLAR

Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

Üye, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

Üye, Site’yi aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

Üye, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Firma yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, doldurabilir, kapatabilir, erişimi engelleyebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya üye hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

Site’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

Site’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

Yorum ve puanlama sistemlerinin; Site’deki yorumları Site dışında yayınlamak gibi Site dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

Virüs, solucan vb. zararlı yazılımların Site’ye, Site’nin veri tabanına, Site üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

Üyeler veya Firma hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması;

Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin Firma’dan talepte bulunması halinde Firma, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için Firma’ya ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapacaktır. Böyle bir durumda Firma’nın Üyelik bilgileri, Üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu Madde 4 içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır.

Üye, Site üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Site’de yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Firma’nın herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

Firma tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Firma’nın önceden yazılı izni alınmaksızın Site üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, casus yazılımları, Truva yazılımları, solucan yazılımları, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Site’de yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

BİLİŞİM SCHOOL’un Sitesi’nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca “aracı hizmet sağlayıcı” ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca “yer sağlayıcı” olması sebebiyle, BİLİŞİM SCHOOL, Sitesi’nde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Firma, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içerikleri dilediği zaman kontrol etme ve gerek görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Site’de yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle Firma’nın ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, Firma’ya ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

Üye, Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, Site’de belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye’nin Site dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

Site’ye üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üye’lerden alınan kişisel veriler, Taraflar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Site’nin kötüye kullanımı, Türk Ticaret Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda Firma, yalnızca Taraflar ve talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere taraflara yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla konuyu iletebilecektir.

Üye’nin Hesabım Sayfası’na erişmek ve Site üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu Üye adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait Üye adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bilişim School, gerçek kişilere ücretli ve ücretsiz olarak iki çeşit üyelik sunmaktadır. Site kullanım yetkileri, üyelik durumlarına göre belirlenmektedir. Üyelik bedellerinin ödenmemesi durumunda Bilişim School otomatik olarak üyelik yetkilerini askıya almaya yetkilidir.

Platformda bulunan materyallerin kullanımları esnasında şu ana kadar yaşanmış herhangi bir sağlık şikayeti ile ilgili Bilişim School’a bildirimde bulunulmamıştır. Kullanıcılar platform kullanım süresini kendi sağlık koşullarına uygun olarak belirlemekle yükümlüdürler. Bilişim School’un bu çerçevede bir sorumluluğu bulunmamaktadır. (Bu cümle “Sitede bulunan materyallerin kullanımları için üyelerden KVKK yükümlülüğü gereği sağlık verisi alınmamaktadır. Ancak firma, kullanıcıların site ve içerik kullanım süresini kendi sağlık koşullarına uygun olarak belirlemekle yükümlü olduklarını ve Bilişim School’un bu çerçevede bir sorumluluğu bulunmadığı hususunu değerli üyelere bildirir.” şeklinde revize edilebilir.)

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

GİZLİ BİLGİ

Firma, site üzerinden Üyelerin ilettiği kişisel bilgileri Kişisel Verileri Koruma Kanununa göre koruma ve gizlilik politikasında belirtiği taahhütlere bağlı kalarak 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Üye’yi tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

Üye, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

GARANTİ VERMEME

İşbu sözleşme maddesı̇ uygulanabı̇lı̇r kanunun ı̇zı̇n verdı̇ğı̇ azamı̇ ölçüde geçerlı̇ olacaktır. Fı̇rma tarafından sunulan hı̇zmetler “olduğu gı̇bı̇” ve “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabı̇lı̇rlı̇k, belı̇rlı̇ bı̇r amaca uygunluk veya ı̇hlal etmeme konusunda tüm zımnı̇ garantı̇ler de dâhı̇l olmak üzere hı̇zmetler veya uygulama ı̇le ı̇lgı̇lı̇ olarak (bunlarda yer alan tüm bı̇lgı̇ler dâhı̇l) sarı̇h veya zımnı̇, kanunı̇ veya başka bı̇r nı̇telı̇kte hı̇çbı̇r garantı̇de bulunmamaktadır.

KAYIT VE GÜVENLİK

Üye, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Üye bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Üyenin hatalı veya eksik verdiği bilgilerden kaynaklanan zarar, kayıp ve eksik maddi kayıplardan sorumlu tutulamaz. Üye, Site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden BİLİŞİM SCHOOL sorumlu tutulamaz.

MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e-posta adresi ve Üyenin üyelik formunda belirttiği e-posta adresi veya Üye profilde bulunan mesaj, bildirim kutusu vasıtasıyla yapılacaktır. Üye, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder. Söz konusu durumlarda 3185 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri geçerli olacaktır.

DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve e-posta yazışmaları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Üye bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ

Üye, BİLİŞİM SCHOOL’un önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik (devir) edemeyecektir.

TADİL VE FERAGAT

Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

CAYMA HAKKI

Cayma Hakkı kapsamına giren konularda; başta 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuat hükümleri geçerlidir. Buna göre Üye, satın alacağı ürün konusunda işbu madde ile yeterince bilgilendirilmiş olup Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde anılan hükme göre cayma hakkından faydalanamayacaktır.

MÜLKİYET VE TELİF HAKKI

Üye, lisans verenler de dahil olmak üzere, ilgili telif hakları, ticari markalar ve diğer mülkiyet hakları dahil olmak üzere Hizmetle ilgili her türden tüm fikri mülkiyet haklarının sahibinin Firma olduğunu kabul ve beyan eder. Üçüncü Şahıs Siteleri, Üçüncü Şahıs İçeriği ve diğer ürünler, hizmetler veya Hizmet aracılığıyla bahsedilen veya belirtilen materyaller için ticari markalar, ilgili sahiplerinin fikri mülkiyetindedir. Firma, bu Kullanım Koşulları kapsamında Üyelere açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar. Firma, başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyar ve Üyelerin de bu hakkı gözeterek başta taraf olunan Uluslararası Sözleşmeler ve 5846 Sayılı Kanun olmak üzere sair mevzuata uygun hareket etmesini bekler. Firma, gerekli hak ve izinleri almadan üçüncü şahıslara ait içerik sağladığı veya yayınladığı tespit edilen Üyelerin erişimini sonlandırabilir. Yasal haklarını kullanma hakkı da mahfuzdur.

İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle onaylandığı gün yürürlüğe girmiş kabul edilir.